Általános szerződési feltételek -  Vásárlási feltételek

Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbiakat!

Adatvédelem:
A regisztráció során megadott adatokat nagyon bizalmasan kezeljük!
A regisztrációhoz szükséges adatokat harmadik személy részére nem adjuk ki.
Adatkezelési alapelveink megegyeznek a hatályos jogszabályokkal.
Vonatkozó jogszabályok:

* 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
* 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
* 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.


1. A Vásárlási Feltételek alapfogalmai

• A Szolgáltató adatai: 
Neve: CRABO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban Szolgáltató)
Cím: 1108 Budapest, Gyömrői út 140.
Cégjegyzékszám: 01-09-336535
Adóigazgatósági azonosítószám: 13802668-2-42
• A Vásárló: Aki a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatását igénybe veszi, azaz a Szolgáltató internetes felületén (www.aatbwebshop.hu ) regisztráltatja magát és/vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol, illetve a Szolgáltató internetes felületét használja.
• A Fuvarozó: Ügyfeleinket futárszolgálat segítségével szolgáljuk ki.


2. A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya
• A Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatás Vásárlási Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a Szolgáltató internetes felületének igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
• A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatási, illetve internetes felületi szolgáltatási tevékenységére a Magyar Köztársaság hatályos anyagi jogi jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak. Jogvita esetére a Szolgáltató és a Vásárló egybehangzóan kikötik a Magyar Köztársaság bíróságai joghatóságát, valamint a magyar anyagi és eljárási jogi jogszabályok alkalmazandóságát.
• A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján vagy elektronikus levélben megküldött hírlevelében ad tájékoztatást. A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának közzétételétől számított 30 nap elteltével lépnek hatályba. A közzététel ezen az internetes felületen és a hozzá tartozó hírlevélben kell, hogy megtörténjen. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást biztosítja.

3. Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes Vásárlási 
szolgáltatást nyújtja a Vásárló részére

• A feltételek minden Vásárlóval szemben érvényesek és hatályosak. A Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek. 
• Jelen szerződésben Vásárlónak a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatba lépő természetes személynek minősülnek, és így a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatos tevékenységükért személyesen felelősek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval azonosították magukat, vagy intézmény ügyfeleként kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen szerződés elfogadásának minősül.
• A Szolgáltató szerverén a Vásárló, illetőleg egyéb hozzáférésre nem jogosult; az Ön oldala kizárólag a böngészőn (browser) tekinthető meg. A Szolgáltató szerverén más program (pl. cgi) nem futtatható; e szabályok megszegése esetén a Vásárló a szolgáltatásból külön értesítés nélkül kizárható.
• A Szolgáltató a szerverén történő manipulációk megakadályozása céljából folyamatosan figyeli a szervert. Ha manipulációt észlel, a lehető legrövidebb időn belül kapcsolatba lép a Vásárlóval, s ha az eset összes körülményei nem indokolják a szolgáltatás előzetes értesítés nélküli felfüggesztését, a kapcsolatba lépéstől számított 5 napos határidőt biztosít a helyzet megoldására.
• A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes felületen elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért.
• A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve jóhírnév-vesztésből eredő károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget; a Szolgáltató semmilyen körülmények között sem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező károkért.
• A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Vásárlási Feltételek azonban kizárólag a Magyarország területére címzett és magyar számlázási címet feltüntetett megrendelésre érvényes.
• A Szerződés a Szolgáltató internetes felületén a Vásárlási Feltételek elfogadásával jön létre. A Szolgáltató internetes felületén való vásárlásnak feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja.
• A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
• A Szolgáltató internetes felületén történő regisztráció során a Vásárló adatai megadása után a szolgáltató rögzíti azokat, így a Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.
• A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az Elérhetőségekben megadott Ügyfélkapcsolati Csoport elérhetőségein teheti meg.

Visszavételi szabályzat:
A leszállított megrendelések bontatlan árucikkeit, 
a kézhezvételt követő 15 napban visszaküldheti címünkre.
Az árucikkeket mindig eredeti csomagolásukban kell visszaküldeni a hozzá
mellékelt papírokkal együtt (számla, garancia, leírás, stb.). 
A sérült - rongált csomagolású terméket nem áll módunkban visszavenni.

Fontos fogyasztóvédelmi szabály : 
A vállalkozás az elállás közlését követően haladéktalanul, 
de legkésőbb harminc napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó által kifizetett összeget.
Fontos azonban tudnunk, hogy a termék visszaküldésének költségeit a vásárlónak kell fedeznie.

Elállás joga: 
Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen
rögzített feltétel nélküli elállási jogával. 
Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse
meg munkatársunkat a shop@annaandthebarbies.hu címen. 

Részletezve: 
Ön a szerződéstől az áru átvételét követő tizenöt napon belül indoklás
nélkül elállhat. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett
összeget legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc
napon belül visszatéríteni. Figyelem! A Vevő viseli az elállási jog
gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült összes
költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából
eredő kárának megtérítését. A Vásárló nem jogosult elállási jogát
gyakorolni, ha a csomagolást felbontotta és a áru sérült.


4. Szállítási feltételek

A Szolgáltató internetes felületén megrendelt összes termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak: 

• A Vásárló részére a megrendelt árut házhoz szállítjuk, ha megfelel a Vásárlási Feltételeknek. A Vásárlót futárszolgálat segítségével szolgáljuk ki. A megrendelt termékekre csomagolási költségeket nem számolunk fel.
• Díjszabásunk belföldi csomagfeladásra az alábbiak szerint: 

Súly (tól-ig)2
kg-ig
5
kg-ig
10
kg-ig
20
kg-ig
30
kg-ig
40
kg-ig

1600 Ft
1775 Ft
1950 Ft
2680 Ft
4900 Ft
6890 Ft
Az utánvétkezelés az alábbi árakon érhető el:

Beszedendő áruértékSzolgáltatás díja
50 000 Ft-ig400 Ft
50 001-100 000 Ft-ig710 Ft
100 001-200 000 Ft-ig1 020 Ft
200 001-500 000 Ft-ig1 640 Ft
500 001-1 000 000 Ft-ig2 775 FtFigyelem: Az ÁRVÁLTOZTATÁS jogát fenntartjuk. ( üzemanyag ártól függő és változó díjak! )
Szállítási határidő: a rendelés leadását követő 15 nap.

A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani! 


A kiszállítás díja a csomagolás költségét tartalmazza!

A vásárlásról kiállított számlát minden esetben, a dobozban/csomagolásban helyezzük el!5. Fizetési feltételek

Utánvétes fizetés. A rendelés értékét és a szállítási díjat az átvételkor kell kiegyenlíteni, amely tartalmazza a szállítási és az utánvét költségeit is.

6. A Vásárló jogai és kötelezettségei


A Vásárlónak tizenöt napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva max. 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló tizenöt napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

7. Adatvédelem, adatbiztonság

Adatvédelmi Nyilatkozat
• A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárlóról feltétlen szükséges adatokat:
- a Vásárló felhasználói neve
- jelszava
- elektronikus levelezési címe
- neve
- szállítási címe
- elérhetőségi telefonszáma
-számlázási cím
-E-mail címét is megadja a Vásárló
A választhatóan megadható adatokat:
-telefax száma
Választhatóan megadható adat megadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, reklám anyagokat küldhessen, összegyűlt statisztikai adatokat megőrizzen, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat.
A Vásárló bármelyik megadott adatához a Vásárlón kívül kizárólag a Szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel. A Szolgáltató ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat a Vásárló hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik fél tudomására. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegyűjtött információk a Vásárló által megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk alapján frissítsék, illetőleg, ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.

• A Vásárló a saját maga által megválasztott és bármikor változtatható kódszóval férhet hozzá saját adataihoz. Megadott személyes adatait a Vásárló a Szolgáltató internetes felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve az Elérhetőségekben megadott Ügyfélkapcsolat Csoport elérhetőségein keresztül törölheti.
• A kódszó titkosságának védelme a Vásárló feladata. A Vásárló feladata is, hogy adatait a megfelelő titkossággal kezelje. A Szolgáltató a kódszó jogosulatlan használatáért nem felel.
• A Szolgáltató internetes felületéről más web oldalakra linkeket biztosíthat. A linkek használata során a Vásárlónak tisztában kell lennie azzal, hogy a web oldalakra vonatkozó titoktartási és adatvédelmi szabályok esetenként eltérőek, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget mások titoktartási szabályaiért, illetőleg a mások által gyűjtött személyi adatok kezelésére vonatkozó szabályokért.

7.a. A szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége

• A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.
• A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
• A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.
• A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult. 

7.b. Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése

A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a shop@annaandthebarbies.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. 
A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

7.c. Határidőhöz kötött szolgáltatások

Szolgáltató vállalja, hogy a Vásárló megrendelése alapján Vásárló és Szolgáltató között létrejött szerződésben szereplő szolgáltatási/szállítási határidő be nem tartásáért vállalja a felelősséget. Elfogadja, hogy a határidőn túli szállítás/szolgáltatás ellenértékét a Vásárló visszakövetelheti.

8. Szállítási feltételek 2.

A szállítás költsége a Vásárlót terheli, azonban Szolgáltató vállalja a felelősséget a szállítás pontosságáért és biztonságáért, a szállítás során felmerült károkért.

9. Garancia, jótállás

• Nevo Trade Kft. csak és kizárólag a 151/2003 (IX.22.) Kormány Rendelet mellékletében szereplő termékek kapcsán vállal egy év jótállást.
Jótállási eset áll fenn, ha a vevő az eladott termékkel kapcsolatban jótállási időn belül kifogást emel valamelyik termék ellen, amely anyag-, illetve gyártási hiba következtében hibásodott meg, és ez a hiba már az eladás pillanatában a termékben megtalálható volt.
• Nem lehet fellépni jótállási igénnyel, szakszerűtlen (nem rendeltetésszerű) használat, hibás kezelés, természetes elhasználódás (kopás). Nem tartozik a jótállás körébe, a szállítás közbeni sérülés.
• A jótállási igény alapja a vásárlási számla. Ezek hiányából fakadó minden kár a vásárlót terheli.

Cég adatai:

Név: CRABO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 1108 Budapest, Gyömrői út 140.
Telefon: 06 1/ 244 3378, elérhetősége munkanapokon 08:00-16:00
E-mail: info@crabo.hu
Honlap: http://aatbwebshop.hu
Üzemeltető: CRABO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Üzemeltető címe: 1108 Budapest, Gyömrői út 140.
Adószám: 13802668-2-42
Számlavezető bank: Budapest Bank
Számlaszám: 10103836-25926800-01005006
Cégjegyzékszám / váll. ig. szám: 01-09-336535

Tárhely adatai:

Tárhely szolgáltató: MBLX Cloud Kft.
Tárhely szolgáltató címe: 6724 Szeged, Ősz utca 45. 2/7
Tárhely szolgáltató adószáma: 25422366-2-06
Tárhely szolgáltató e-mail címe: info@mobilxcloud.hu

Fizetési módok

Posta Utánvétel
Készpénz (személyes átvétel esetén)
Személyes átvételnél fizetés csak készpénzzel és csak a helyszínen átvételkor!

Személyes átvétel helyszíne:

1108 Budapest, Gyömrői út 140.
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.00